top of page

Voorwaarden

Wij leveren geweldige producten en diensten. Terwijl we dit doen, willen we delen onder welke voorwaarden we omgaan met uw bestelling, verzoek en de gerelateerde informatie die we vastleggen.  

Daar transparant over zijn is belangrijk en deze pagina is daarvoor bedoeld. Neem indien nodig contact met ons op. We beantwoorden graag uw vragen of zorgen. 

Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Nine Bar Passion. Deze voorwaarden beschrijven de voorwaarden waaronder u onze website en diensten zoals aangeboden door ons mag gebruiken. Deze website biedt bezoekers nieuws, informatie, diensten en producten. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de website van onze service, stemt u ermee in dat u deze voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee instemt eraan gebonden te zijn.

Om onze website te gebruiken en/of onze diensten te ontvangen, moet u ten minste 18 jaar oud zijn, of meerderjarig zijn in uw rechtsgebied, en over de wettelijke bevoegdheid, het recht en de vrijheid beschikken om deze Voorwaarden aan te gaan als een bindende overeenkomst. Het is u niet toegestaan deze website te gebruiken en/of diensten te ontvangen als dit verboden is in uw land of onder enige wet of regelgeving die op u van toepassing is.

Wanneer u een item koopt, stemt u ermee in dat: (i) u verantwoordelijk bent voor het lezen van de volledige itemlijst voordat u een toezegging doet om het te kopen: (ii) u een juridisch bindend contract aangaat om een item te kopen wanneer u zich ertoe verbindt een item te kopen en u voltooit het betalingsproces bij het uitchecken.

De prijzen die wij rekenen voor het gebruik van onze diensten / voor onze producten staan vermeld op de website. We behouden ons het recht voor om onze prijzen voor weergegeven producten op elk moment te wijzigen en om prijsfouten te corrigeren die per ongeluk kunnen optreden. Aanvullende informatie over prijzen en belasting is beschikbaar op de pagina betalingen.

De vergoeding voor de diensten en eventuele andere kosten die u mogelijk maakt in verband met uw gebruik van de dienst, zoals belastingen en eventuele transactiekosten, worden in rekening gebracht op uw betaalmethode.

Voor elk onbeschadigd product, retourneer het eenvoudig met de meegeleverde accessoires en verpakking samen met de originele bon binnen 14 dagen na de datum waarop u het product hebt ontvangen, en we zullen het omruilen of een terugbetaling aanbieden op basis van de oorspronkelijke betaalmethode. Houd daarnaast rekening met het volgende: (i) Producten kunnen alleen worden geretourneerd in het land waarin ze oorspronkelijk zijn gekocht; en (ii) de volgende producten komen niet in aanmerking voor retournering: etenswaren zoals koffiebonen. 

We kunnen, zonder voorafgaande kennisgeving, de diensten wijzigen; stoppen met het leveren van de diensten of functies van de diensten die wij aanbieden; of grenzen stellen aan de diensten. We kunnen de toegang tot de diensten permanent of tijdelijk beëindigen of opschorten zonder kennisgeving en aansprakelijkheid om welke reden dan ook, of zonder reden.

Wanneer we een geldige garantieclaim ontvangen voor een bij ons gekocht product, zullen we het betreffende defect repareren of het product vervangen. Als we niet in staat zijn om het product binnen een redelijke termijn te repareren of te vervangen, heeft de klant recht op een volledige terugbetaling wanneer het product onmiddellijk aan ons wordt geretourneerd. Wij betalen de verzending van gerepareerde of vervangen producten naar de klant en de klant is verantwoordelijk voor de retourzending van het product naar ons.

De Service en alle materialen daarin of daarmee overgedragen, inclusief maar niet beperkt tot software, afbeeldingen, tekst, grafische afbeeldingen, logo's, patenten, handelsmerken, servicemerken, auteursrechten, foto's, audio, video's, muziek en alle intellectuele eigendomsrechten die daarmee verband houden, zijn het exclusieve eigendom van Nine Bar Passion. Behalve zoals uitdrukkelijk hierin bepaald, wordt niets in deze Voorwaarden geacht een licentie in of onder dergelijke Intellectuele Eigendomsrechten te creëren, en u stemt ermee in om niet te verkopen, in licentie te geven, te verhuren, te wijzigen, te distribueren, te kopiëren, te reproduceren, te verzenden, openbaar weer te geven, daarvan in het openbaar uitvoeren, publiceren, aanpassen, bewerken of afgeleide werken ervan maken zonder voorafgaande toestemming van Nine Bar Passion.

U erkent en stemt ermee in dat door het uploaden van inhoud (inclusief, maar niet beperkt tot ontwerpen, afbeeldingen, animaties, video's, audiobestanden, lettertypen, logo's, illustraties, composities, kunstwerken, interfaces, tekst en literaire werken) via enigerlei wijze naar de website , bevestigt u dat u over alle relevante rechten beschikt of dat u de juiste licentie hebt ontvangen om de inhoud te uploaden/overdragen/verzenden. U stemt ermee in en stemt ermee in dat de geüploade/overgedragen inhoud openbaar mag worden weergegeven op de website.

We kunnen uw toegang tot de service permanent of tijdelijk beëindigen of opschorten zonder kennisgeving en aansprakelijkheid om welke reden dan ook, ook als u naar onze enige beslissing een bepaling van deze voorwaarden of toepasselijke wet- of regelgeving schendt. U kunt het gebruik op elk moment stopzetten en verzoeken om uw account en/of services te annuleren. Niettegenstaande iets anders in het voorgaande, met betrekking tot automatisch verlengde abonnementen op betaalde diensten, worden dergelijke abonnementen pas stopgezet na het verstrijken van de respectieve periode waarvoor u al hebt betaald.

U stemt ermee in om Nine Bar Passion schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle eisen, verliezen, aansprakelijkheid, claims of onkosten (inclusief advocatenhonoraria), die tegen hen zijn ingediend door een derde partij als gevolg van, of voortvloeiend uit, of in verband met uw gebruik van de website of een van de diensten die op de website worden aangeboden.

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal Nine Bar Passion in geen geval aansprakelijk zijn voor enige indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of voorbeeldschade, inclusief maar niet beperkt tot schade voor winstderving, goodwill, gebruik, gegevens of andere immateriële verliezen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van of het niet kunnen gebruiken van de dienst.

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, aanvaardt Nine Bar Passion geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor (i) fouten, fouten of onnauwkeurigheden van inhoud; (ii) persoonlijk letsel of materiële schade, van welke aard dan ook, als gevolg van uw toegang tot of gebruik van onze service; en (iii) ongeoorloofde toegang tot of gebruik van onze beveiligde servers en/of alle persoonlijke informatie die daarin is opgeslagen.

We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te wijzigen. Bekijk deze pagina daarom regelmatig. Wanneer we de Voorwaarden op een materiële manier wijzigen, zullen we u op de hoogte stellen dat er materiële wijzigingen zijn aangebracht in de Voorwaarden. Als u de website of onze service blijft gebruiken na een dergelijke wijziging, betekent dit dat u de nieuwe voorwaarden accepteert. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden of een toekomstige versie van de voorwaarden, mag u de website of de service niet gebruiken of openen (of blijven gebruiken).

U stemt ermee in om van tijd tot tijd promotionele berichten en materialen van ons te ontvangen, per post, e-mail of enig ander contactformulier dat u ons verstrekt (inclusief uw telefoonnummer voor oproepen of sms-berichten). Als u dergelijk promotiemateriaal of kennisgevingen niet wilt ontvangen, kunt u ons dit op elk gewenst moment laten weten.

Deze voorwaarden, de rechten en rechtsmiddelen die hieronder worden verstrekt, en alle claims en geschillen die hiermee en/of de diensten verband houden, worden beheerst door, geïnterpreteerd onder en gehandhaafd in alle opzichten uitsluitend en uitsluitend in overeenstemming met de interne materiële wetten van de Nederland, zonder inachtneming van de beginselen van conflictenrecht. Alle dergelijke claims en geschillen zullen worden ingediend en u stemt er hierbij mee in dat deze exclusief worden beslist door een bevoegde rechtbank in Nederland. De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Voor vragen of toelichting op deze voorwaarden kunt u contact opnemen met info@ninebarpassion.nl.

Coffee Dripper
Wilderness Breakfast

Privacybeleid

We ontvangen, verzamelen en bewaren alle informatie die u invoert op onze website of die u ons op een andere manier verstrekt. Daarnaast verzamelen we het IP-adres (Internet Protocol) dat wordt gebruikt om uw computer met internet te verbinden; Log in; e-mailadres; wachtwoord; computer- en verbindingsinformatie en aankoopgeschiedenis. We kunnen softwaretools gebruiken om sessie-informatie te meten en te verzamelen, waaronder responstijden van pagina's, duur van bezoeken aan bepaalde pagina's, informatie over pagina-interactie en methoden die worden gebruikt om weg te bladeren van de pagina. We verzamelen ook persoonlijk identificeerbare informatie (inclusief naam, e-mail, wachtwoord, communicatie); betalingsgegevens (inclusief creditcardgegevens), opmerkingen, feedback, productrecensies, aanbevelingen en persoonlijk profiel.

Wanneer u een transactie uitvoert op onze website, verzamelen we als onderdeel van het proces persoonlijke informatie die u ons verstrekt, zoals uw naam, adres en e-mailadres. Uw persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt om de hierboven vermelde specifieke redenen.

We verzamelen dergelijke niet-persoonlijke en persoonlijke informatie voor de volgende doeleinden:
- Om de Diensten te leveren en te exploiteren;
- Om onze gebruikers doorlopende klantenondersteuning en technische ondersteuning te bieden;
- Om contact te kunnen opnemen met onze Bezoekers en Gebruikers met algemene of gepersonaliseerde servicegerelateerde mededelingen en promotionele berichten;
- Om geaggregeerde statistische gegevens en andere geaggregeerde en/of afgeleide niet-persoonlijke informatie te creëren, die wij of onze zakenpartners kunnen gebruiken om onze respectieve diensten te leveren en te verbeteren;
 
- Om te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving.

Ons bedrijf wordt gehost op het Wix.com-platform. Wix.com biedt ons het online platform waarmee we onze producten en diensten aan jou kunnen verkopen. Uw gegevens kunnen worden opgeslagen via de gegevensopslag, databases en de algemene Wix.com-applicaties van Wix.com. Ze slaan uw gegevens op beveiligde servers achter een firewall op. 

Alle directe betalingsgateways die door Wix.com worden aangeboden en door ons bedrijf worden gebruikt, voldoen aan de normen die zijn vastgesteld door PCI-DSS zoals beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijke inspanning van merken als Visa, MasterCard, American Express en Discover. PCI-DSS-vereisten zorgen voor een veilige verwerking van creditcardgegevens door onze winkel en zijn serviceproviders.

We kunnen contact met u opnemen om u op de hoogte te stellen van uw account, om problemen met uw account op te lossen, om een geschil op te lossen, om vergoedingen of verschuldigde bedragen te innen, om uw mening te peilen via enquêtes of vragenlijsten, om updates over ons bedrijf te sturen, of indien anderszins nodig om contact met u op te nemen om onze gebruikersovereenkomst, toepasselijke nationale wetgeving en eventuele overeenkomsten die we met u hebben af te dwingen. Voor deze doeleinden kunnen we contact met u opnemen via e-mail, telefoon, sms en post.

Als u niet meer wilt dat wij uw gegevens verwerken, neem dan contact met ons op via info@ninebarpassion.nl.

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen, dus bekijk het regelmatig. Wijzigingen en verduidelijkingen worden onmiddellijk van kracht nadat ze op de website zijn geplaatst. Als we materiële wijzigingen aanbrengen in dit beleid, zullen we u hier op de hoogte stellen dat het is bijgewerkt, zodat u weet welke informatie we verzamelen, hoe we het gebruiken en onder welke omstandigheden we, indien van toepassing, we gebruiken en/of openbaar maken het. 

Als u de persoonlijke informatie die we over u hebben wilt inzien, corrigeren, wijzigen of verwijderen, dan kunt u contact met ons opnemen via info@ninebarpassion.nl.

Retourbeleid

Voor onbeschadigde producten, retourneer het eenvoudig met de meegeleverde accessoires en verpakking, samen met het originele ontvangstbewijs binnen 14 dagen na de datum waarop u het product hebt ontvangen, en we zullen het omruilen of een terugbetaling aanbieden op basis van de oorspronkelijke betaalmethode. Houd daarnaast rekening met het volgende: (i) Producten kunnen alleen worden geretourneerd in het land waarin ze oorspronkelijk zijn gekocht; en (ii) de volgende producten komen niet in aanmerking voor retournering: etenswaren zoals koffiebonen.

Turkish Coffee Service
B2F27A4A-248D-4782-A228-3DDEE41B041A_1_105_c.jpeg

Verzending

We verzenden producten naar Nederland en België en blijven evalueren hoe we onze service naar andere landen kunnen uitbreiden. 

Voor bestellingen boven de € 45,00 rekenen wij geen verzendkosten. De verzendkosten en de verzendduur worden hieronder uitgelicht. Houd er rekening mee dat we uw bestelling zo snel mogelijk zullen verwerken en we streven ernaar om de bestelling binnen 1 werkdag aan de vervoerder te overhandigen.  

Nederland

Levertijd: 1-2 werkdagen

Verzendkosten: € 7,50 (voor bestellingen onder € 45,00)

België

Levertijd: 2-3 werkdagen

Verzendkosten: € 8,50 (voor bestellingen onder € 45,00)

bottom of page